CFO søkes til SO Vetrhus AS

Ønsker du å bruke din kompetanse og bidra til drift og utvikling av flere ulike selskaper?

Historien om Svein Ove Vetrhus er en gründerhistorie som strekker seg nærmere 20 år tilbake i tid. En historie kjennetegnet av mange ideer, sterkt engasjement, vilje til satsing, og mye fremdrift. I dag er SO Vetrhus AS et ledende konsern innen transport- og kompetansetjenester som sysselsetter om lag 600 ansatte og har en omsetning på 720 mill.

Gjennom Sørum Transport og tilknyttede selskaper er virksomheten en ledende bulktransportør, med over 200 egne vogntog som leverer logistikktjenester i hele Europa. Gjennom TK Gruppen er virksomheten en av landets største kompetanseleverandør til sin bransje.

I tillegg eier SO Vetrhus flere selskaper innen eiendom, motor og satsinger innenfor sosialt entreprenørskap.

Om stillingen:
I den nyopprettede stillingen som CFO vil du få en nøkkelrolle i konsernet som vil kunne formes og påvirkes etter den rette kandidaten. Du vil samarbeide tett og spille på lag med eier og gründer i den overordnede ledelsen og driften av selskapene i konsernet.

Etter en periode med stor vekst vil du gi et sterkt bidrag i å etablere gode rutiner og rapporteringslinjer i vår pågående prosess med å skape oversiktlige strukturer i et konsern med mange enkeltstående selskap. Vi ønsker i tillegg å etablere en kompetent økonomifunksjon som vil arbeide på tvers av konsernets virksomheter.

Du vil få tillit til å ivareta eierutøvelse over store deler av den etablerte virksomheten. Gjennom styreverv og tett dialog med daglige ledere sikrer du lønnsomhet og sunn drift. Du vil gjerne gi råd, støtte og være sparringspartner når det trengs, og i andre situasjoner kan du utfordre, stille krav og være tydelig. I alt dette, og mer, vil din kompetanse og ditt lederskap være av avgjørende betydning for konsernets videre utvikling.

Hvem ser vi etter?
Vi søker en trygg, selvstendig og tydelig økonom som skal arbeide tett med gründer og eier. Du har solid økonomikompetanse og en genuin interesse for optimalisering av drift og er vant med å arbeide bredt og variert. Det er en fordel om du har erfaring fra virksomheter innenfor samme bransjer, selv om dette ikke er et krav.

Vi tror videre du har sans for gründerskap og ser verdien av gode ideer og initiativ, samtidig som du er treffsikker i din nøkterne og analytiske vurdering av ideer.

For å lykkes må du evne å kombinere en klar forretningsteft med gode analytiske ferdigheter. Hvis du i tillegg har en raus holdning til andre og er trygg i egen person så tror vi du er klar for å ha denne nøkkelrollen i den videre utviklingen av konsernet.

Vis din interesse for stillingen snarest og senest innen 7. juni

Har du spørsmål eller ønsker du en fortrolig dialog om stillingen?
Ta kontakt med en av våre rådgivere i Human, Odd Arild Sævik på mob 450 21 995, eller Edvard Thormodsæter på mob 958 82 299. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i en tidlig fase om ønskelig.

OM SO VETRHUS AS
SO Vetrhus AS er morselskap for et av Norges største privateide transportkonsern. Gjennom transportkonsernet tilbyr vi hovedsakelig transporttjenester knyttet til tørrbulk. Selskapet er i tillegg hovedaksjonær i TK-Gruppen AS, Futurum Norge AS og Motora AS. Vår ambisjon er å skape verdier for våre selskap gjennom aktivt eierskap og innovasjonskraft! Konsernet har virksomhet fordelt på 25 selskaper og 5 eiendommer. Konsernet har en totalomsetning på om lag 720 millioner og sysselsetter 600 ansatte.

Få tilsendt lignende annonser direkte på din e-post

Søk

Søk via hjemmesiden
Dato
Opprettet: 15. mai 2024
Søknadsfrist: Løpende valg
Forventet oppstart: Hurtigst mulig
Arbeidsgiver
SO Vetshus AS
Gismarvikvegen 195
5570 Aksdal
Rogaland, Norway